PISA Style

PISA Style (PISA Style Online Testing)

เป้าหมาย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย เข้าระบบ 100%

นักเรียน ชั้น ม.2 และ ม.3 เข้าระบบ 100%  โดย 1 คน ต้องทำสอบสอบ 2 ฉบับ/รอบ

การนิเทศติดตาม

รอบที่ 1 ต้นเดือนกรกฎาคม 2563

รอบที่ 2 ต้นเดือนสิงหาคม 2563

มีการนำ PISA Style ลงสู่ ข้อสอบกลางภาค , ปลายภาค ( ข้อกำหนดงานวิชาการ )

จะมีการสุ่มโรงเรียนสอบจริง ปี ค.ศ. 2021 (2564)

www.pisacenterobec.org

แสดง 0 รายการ
เจ้าของคำอธิบายการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
เจ้าของคำอธิบายการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
แสดง 0 รายการ
Comments