ประกาศผลสอบ โปรดรอกำลังประมวลผล

ประกาศผลการเรียน2562_1 (เส้นทางที่ 1)


ประกาศผลการเรียน2562_1 (เส้นทางที่ 2)


ประกาศผลการเรียนตลอดหลักสูตรทุกระดับชั้น ปพ.1 

(เกรดเรียน summer เกรดเรียนล่วงหน้า ห้อง GIP )


สาเหตุนักเรียนที่เข้าดูผลการเรียนไม่ได้

1.วันเดือนปีเกิดผิด การดูผลการเรียนใช้ รหัสนักเรียน 5 หลัก และวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

ให้พิมพ์ 29/02/2546 (พิมพ์เครื่องหมายทับด้วย) 

                            - หากใส่วันเดือนปีเกิดแล้วดูไม่ได้ให้ใส่ 01/01/พ.ศ.เกิด

                            -หากยังเข้าดูไม่ได้อีกให้ติดต่อที่ห้องวิชาการ

หรือติดต่อมาที่ https://www.facebook.com/RegistrarPatumrachwongsa